Våre tjenester

Våre grafiske tjenester

IT Grafisk er et «one-stop»-trykkeri og dekker alle områder innen faget. Det vi ikke kan produsere selv, formidler vi videre til et utvalg spesialister vi samarbeider tett med. Vi er opptatt av kvalitet og sikker levering.

Alle slags stanseformer kan lages hos oss

Stansing og preging

Stansing og preging er et viktig satsingsområde for IT Grafisk. Vi har egne, ombygde maskiner satt opp til disse oppgavene, og et uttall ferdigfremstilte stanseformer å velge fra. Finner vi ingen ferdige former som passer, lager vi nye sammen med kunden. I tillegg til vanlig stansing kan vi også perforere og rille.

Vi er også stolte av vår kompetanse innen preging. Pregeformer lages som regel alltid nye for hvert trykk. Har du ikke gjort jobber med preging eller stansing før, hjelper vi deg gjennom prosessen med tips og anbefalinger, slik at resultatet blir best mulig.

Foliering, lakkering og spotfarger

Eksempel på en pregemalI dagens støyende kommunikasjonshverdag er det ofte vanskelig å få trykksakene til å stå frem i mengden. Foliering, lakkering av hele trykksaken eller deler, vil gi produksjonen din et eksklusivt uttrykk og hindrer den å drukne i støyen. Vi har lang erfaring og kunnskap på disse områdene og hjelper deg gjerne med råd og vink.

Bruk av spotfarger (Pantone, etc.) er fremdeles aktuelt i kritiske jobber, og vi har ekspertisen til å vite når du bør bruke dette.

Varehotell – pakking og utsendelse

Pakking av trykksak Når et produkt kommer fra trykkpressen er egentlig bare halve jobben gjort. Før trykksaken når mottakeren skal den pakkes, ofte lagres en stund og deretter sendes. Denne prosessen er tid- og plasskrevende for mange av våre kunder og vi har derfor opprettet et varehotell hvor vi kan lagre trykksakene dine til du har behov for dem.

Ved utsendelse pakker vi trykksakene for deg og sender dem til bestemmelsesstedet. Du kan ta ut den varemengden du har behov for til hver utsendelse og la resten bli på varehotellet. Du kan også få et nettbasert bestillingsskjema hvor sluttbrukerne kan foreta variable uttak etter avtale. Coca-Cola og Brilleland er to av våre kunder som har valgt varehotell hos IT Grafisk.

Ta kontakt for mer informasjon.

Digitaltrykk

Vi har et eget digitaltrykkeri under samme tak og hjelper deg med å velge denne formen når det er mest hensiktsmessig for deg.


Copyright © 2018 IT Grafisk AS | Adresse: Skoglistubben 21, 1470 Lørenskog | Telefon: 23 24 85 00